Hammadde mi Arıyorsunuz ?
0212 675 05 39

HAMMADDE

ARAMA

MSDS &

ANALİZ ARAMA

askimya
askimya askimya
  • Tanım
  • Ambalaj birimi
  • CAS No
  • EINECS No
  • Kimyasal Adı
  • Menşei
  • Msds / Analiz
  • Sıvı kendine has kokusu
  • 56 Kğ bidonlarda, 20Ton Dökme,900 Kğ İBC lerde
  • AMONYAK

Özellikleri ve Kullanım Alanı

Tanımı ve Kullanım Alanı
 
Amonyak, formulü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz ve keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir.OH- iyonu içermediği halde zayıf baz özelliği gösterir.
 
Yapısı 
Amonyak, kovalent bağlı (ametal + ametal) bir bileşiktir. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür. Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağı oluşturur. Bu nedenle suda çok çözünür.
 
Yaptığı bileşikte, sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
Bağ yapmamış bir çift elektronu olduğundan molekül şekli üçgen piramittir, bu yüzden polar bir moleküldür.
Gazlaşma gizli ısısı çok yüksektir, bu nedenle sanayi tesislerinde soğutucu madde olarak da kullanılır.
 
Çözünürlüğü 
Oda koşullarında doymuş amonyak çözeltisi %34'lük olup, yoğunluğu 0,88 g/ml'dir.
1 atm basınç ve 0 °C de 1300 litre, 1 atm basınç ve 20 °C de 700 litre amonyak çözünür.
1 atm basınçta kaynama noktası -33.34 °C (239.81 °K) dir. -78 °C donduğundan, oda koşullarında gaz halinde bulunur.
 
Geçmişi 
İsmin kökeni Eski Mısır'a dayanır. Amon tapınağını ısıtmada kullanılan deve tezeklerinden çıkan gazlardan, tapınağın duvarlarında, tavanında sofra tuzu gibi beyaz kristaller halindeki amonyum klorür yani nişadır birikmiştir. Buna da o dönemde "Amon'un Tuzu" denilmiş.
 
Günlük hayatta kullanımı 
Amonyak, gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada kullanılmaktadır. Amonyak canlılar için zehirli bir maddedir, kullanılırken dikkat edilmesi gerekir. Piyasada amonyak adı altında satılan maddeler amonyağın sulu çözeltisi olan Amonyum Hidroksittir.
 
Kullanım alanları 
Boyalarda
Parfümlerde
Temizlik malzemelerinde
Patlayıcılarda
Gübre yapımında
Sanayide
Nitrik asitin üretiminde,Ürede,Plastiklerde