Hammadde mi Arıyorsunuz ?
0212 675 05 39

HAMMADDE

ARAMA

MSDS &

ANALİZ ARAMA

askimya
askimya askimya
 • Tanım
 • Ambalaj birimi
 • CAS No
 • EINECS No
 • Kimyasal Adı
 • Menşei
 • Msds / Analiz
 • Beyaz, hafif sarımsı ince kristal ürün
 • 25 kg PE torba
 • 7632-00-0
 • 231-555-9
 • SODYUM NİTRİT

Özellikleri ve Kullanım Alanı

Havaya maruz kaldığında nem kapar ve kısmen oksidize olur.
 
Özellikler: Suda kolaylıkla çözünür, zayıf alkali solüsyonlara sonuç verir. Çözeltilerin hazırlığı, sıcaklıktaki bir düşüşe eşlik eder.Sodyum nitrit, sulu amonyakta ve çeşitli organik solventlerde (etandiol, propandiol ve metanol gibi) çözünür. Sodyum nitrit bir okside edici ve indirgen ajan olarak rol oynayabilir.
 
Demir-çelik, Al ve diğer birçok metaller, sodyum nitrit ve onun çözeltileriyle bozunmazlar. Klorür ve sülfatların varlığı, metallerin korozyonunu teşvik edebilir. Kauçuk, plastikler, cam, porselen ve seramikler sodyum nitrit çözeltilerine dayanıklıdır. Sodyum nitrit çözeltilerinin asitlerle işlenmesi, nitrik asidin ortaya çıkmasına sebep olabilir ki nitrik asit hızlı bir şekilde soluktan koyukahverengiye doğru bir renkte nitro gazlarına dekompoze olur. Deizotizasyon ve nitrozasyon proseslerinde nitrik asit, nitrooksit fazlarına dekompoze olmadan önce diğer reaktanlarla reaksiyona girebilir. Oda sıcaklığında sodyum nitrit,  amonyum tuzları, amidler ve bunları içeren karışımlarla reaksiyon verir. Bu reaksiyon şiddetli patlamaya kadar gidebilir. Devamında ise alevlenme takip eder. Benzer reaksiyonlar, sodyum ve potasyum metabisülfit gibi hızlı oksidize olabilen ürünlerle meydana gelebilir. Sodyum nitrit ile tozlaştırılmış, yün ve pamuk ve diğer tekstil dokuları hızlı  bir şekilde yanıcıdır.
 
Uygulamalar: Azo boyalarının üretimi, diazobileşiklerinin üretimi, nitrozo ve izonitrozo bileşiklerinin üretimi, nitrik asit gazlarının stabilizasyonu, butadienin sevki ve depolanması için kullanılan tank durulayıcılarda kullanılır.
 
Tekstil boyama ve baskısı için: Boyama ve baskı diazotizasyonu; renksiz fıçı boyalarıyla baskı ve boyamanın oksidasyonu; belirli fıçı boyalarıyla baskı ve boyama sırasında indirgenmeye karşı korunma; reoksidasyona direnç gösteren fıçı boyaların hızlandırılmış oksidasyonunu tetiklemek için kullanılmaktadır.
 
Metal işleme endüstrisi: Fosfatlama sırasında hızlandırıcı; sıcak işlenen metaller için banyoların hazırlığında; çelik birikinti giderme ve dökme demir; alüminyum ve alüminyum alaşımlarının alkali dekapaj banyolarına katkı olarak; nötral temizleyici ve etkinsizleştirici banyolarda kullanılmaktadır.
 
Korozyon karşıtı ajan: Su geri kazanım sistemleri, soğutma suyu ve soğutma sıvılarında(antifrizlerde); kırma yağlarda, hidrolik sıvılarda, yağlayıcılarda söndürücülerde; kimyasal proseslerde; katı ve sıvı korozyon karşıtı ajanların üretiminde; emülsiyon boyalarının üretiminde; özel sabunlar için antioksidan; cam hammadde sırlama için katkı; su sirkülasyon sistemlerinde;  spesyal özellikli betonda katkı olarak; çelik ve demir için anti korozyon ajanı olarak; yağ yakıt tanklarının korozyondan korunması için kullanılan ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.
 
 
 
Sodyum nitrit endüstrinin kimyasal, petrokimyasal ve metal işleme endüstrisi gibi bir çok kolu tarafından kullanılan ısı transfer tuzlarında bir komponenttir.
 
 
 
Ayrıca butadien tanklarının durulanmasında kullanılır.
 
 
 
Ek bilgi: Nitrik asit kullanımı: Zirkonyum tübleme (boru yapma) temizliği, metal ve alüminyum folyo oksit tabakasını giderme, elektronik komponentlerin oksit tabakasını giderme (aşındırma) prosesi, yağ soğutucular için temizlik ajanı, nikel nitrat ve nikel kobalt üretimi, elyafları üretmek için kullanılan adipik asidin üretimi, endüstriyel kimyasallarıın üretiminde ara madde, patlayıcıların üretiminde, gübre üretiminde, kimyasal reaksiyonlarda oksidize edici, paslanmaz çelik dekapajı ve maden cevheri prosesinde kullanılır.