Hammadde mi Arıyorsunuz ?
0212 675 05 39

HAMMADDE

ARAMA

MSDS &

ANALİZ ARAMA

askimya
askimya
 • Tanım
 • Ambalaj birimi
 • CAS No
 • EINECS No
 • Kimyasal Adı
 • Menşei
 • Msds / Analiz
 • Kokusuz, ince kristal beyaz toz.
 • 25 kg.
 • 7757-83-7
 • SODYUM SÜLFİT

Özellikleri ve Kullanım Alanı

Özellikler: Suda kolaylıkla çözünür. Sulu çözeltileri alkalidir ve havada bırakıldığında hızlı bir şekilde sodyum sülfat oluşur. Sodyum sülfit, indirgeme, ağartma ve sülfitleme ajanıdır ve koruyucu olarak rol oynar. Eğer kuvvetli asitlerle muamele edilirse sülfür dioksit salınır. Element sülfür, sodyum sülfidin sulu çözeltilerinde sodyum tiyosülfat oluşumuyla çözünür. Çeşitli konsantrasyonlardaki çözeltilerde sodyum sülfitin yoğunluğu aşağıdaki tablodadır.
 

Na2SO3 Konsantrasyonu

Solüsyonun Na2SO3 İçeriği (g/l)

Yoğunluk (kg/m3)

5

52,3

1046

10

109,7

1097

15

172,2

1148

20

240,6

1203

 

 

Kimya endüstrisinde; sodyum tiyosülfat üretiminde, bir indirgeme ajanı olarak ve sülfometilasyon için,
 
Elyaf (lif) endüstrisinde; hammaddeler için bir solvent olarak, çöktürme banyoları için bir katkı olarak, ağartma için ve desülfürizasyonlama bobinleri için kullanılır.
 
Tekstil endüstrisinde; klorla, hipoklorürle veya aktif klor içeren organik bileşiklerle muamele sonrası klor giderme ajanı olarak kullanılır.
 
Deri endüstrisinde; tabaklama (sepileme) ekstraktlarının sülfürizasyonu için kullanılır.
 
Patlayıcıların üretiminde; trinitrotoluenin üretimi için kullanılır.
 
Kauçuk endüstrisinde; lateksi stabilize etmek için kullanılır.
 
Fotoğraf endüstrisinde; geliştirici solüsyonların oksidasyonunu engellemek için kullanılır.
 
Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde; kağıt hamurlarının üretiminde, paçavra (adi gazete) işlemede ve samanın parçalanması (bozulması) için kullanılmaktadır.
 
Diğer kullanımları; gıda koruma, boya üretimi, deterjanlarda kullanılır. Ayrıca aldehit ve ketonları saflaştırmak veya izole etmek için kullanılır. Sodyum sülfit ayrıca, kazan besleme suyuna oksijeni uzaklaştırmak için eklenir.