Hammadde mi Arıyorsunuz ?
0212 675 05 39

HAMMADDE

ARAMA

MSDS &

ANALİZ ARAMA

askimya
askimya askimya askimya
 • Tanım
 • Ambalaj birimi
 • CAS No
 • EINECS No
 • Kimyasal Adı
 • Menşei
 • Msds / Analiz
 • Beyaz-renksiz kokusuz sıvı, boncuk ve flakeler.
 • 25 kg, 50 kg ve 90 kg.
 • 1310-73-2
 • 215-185-5
 • SODYUM HİDROKSİT

Özellikleri ve Kullanım Alanı

Özellikler:  Yanıcı değildir. Nem yada suyla teması maddeleri ateşlemeye yetecek kadar ısı açığa çıkarabilir. Çoğu metallerle patlayıcı olan hidrojen gazı açığa çıkararak reaksiyona girer. Ürün suyla, kuvvetli asitlerle, çok genel metallerle, yanıcı maddelerle, çinko, aluminyum peroksitler ve halone edilmiş hidrokarbonlarla reaksiyona girer.
 
Kullanım alanları: İnorganik ve organik kimya endüstrisinde, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde; tekstil endüstrisinde; aluminyum endüstrisinde; gıda endüstrisinde; deterjan ve sabun endüstrisinde; asit nötralizasyonu; zirai kimyasallar endüstrisinde; boya endüstrisinde; patlayıcı endüstrisinde; yiyecek endüstrisinde; iyon değiştirici reçinelerin rejenerasyonunda; cevher flatasyonu ve işleme endüstrisinde; ilaç endüstrisinde; petrol rafineri endüstrisinde; suni ipek endüstrisinde; su arıtma endüstrisinde nötralize edici ajan ve kimyasal ayıraç olarak kullanılan güçlü bir bazdır.  Sodyum hidroksit, tekstilde peroksitin parçalanıp aktif oksijeni açığa çıkartması için kasar banyosunda alkali olarak kullanıldığı gibi elyafı şişirme özelliğinden dolayı kumaşı temizleyip boya moleküllerinin 
 
elyafa nüfuz etmesini de sağlar. Kasarda kullanılır. 
 Gıdada toz kakonun alkalizasyonunda, proteinlerin hidrolize edilmesinde ve invert şeker üretiminde reaksiyonun durdurularak asidin nötralize edilmesinde kullanılmaktadır.
 
 
 
Depolama: İlgili düzenlemelerle uyumluluk içinde depolanmalıdır. Paletler kuru alanlarda depolanmalı ve  2 sıradan daha fazla üst üste konulmamalıdır. Güneş ışığına, neme ve yağmura maruz kalmamalıdır. Fifo prensibine göre kullanılmalıdır. Paketleme tarihinden itibaren 2 yıl raf ömrüne sahiptir. Kostik soda düzenlemelere göre hazırlanmalıdır. Küçük ürün miktarları dikkatli bir şekilde suyla seyreltilmeli ve sonra bir asitle nötralize edilmelidir
 
 
 
Güvenlik: Korozif bir üründür. Mukus zarında, gözde ve ciltte hızlı bir şekilde yanık oluşturur. Suyla ve asitle kuvvetli şekilde ısı vererek reaksiyona girer. Yeterli güvenlik eğitimi almış bir personel tarafından işlenmelidir ve uygun koruyucu ekipmanları (eldiven gözlük vs…) giyilmelidir.